dinsdag 19 februari 2019

IS-misdadigers in Europa berechten?

Sommige waarnemers zoals Bart Eeckhout in De Morgen pleiten ervoor om Belgische IS-strijders te repatriëren en ze hier te berechten. Zo kun je ze beter in het oog houden en weet je wat ze doen of willen doen. Klinkt mooi. Maar is dat haalbaar?

IS-misdadigers naar huis halen en in Belgische gevangenissen opsluiten waar ze als helden verwelkomd worden, is een ander aspect waaraan we niet voorbij kunnen. Willen we dat? Willen we dat ze met hun radicale gedachtegoed anderen aansteken en nieuwe terreurcellen vormen. Nee toch?

Hoe gaat dat nu? Als een Belg in Thailand gesnapt wordt wegens drugsmokkel, komt hij in Thailand voor de rechter. Als een Belg in Argentinië wordt gesnapt wegens moord, komt hij in Argentinië voor de rechter. Overigens, nog maar pas (december 2018) werd een koppel Belgen (48 en 63 jaar oud) aangehouden wegens drugshandel. Ze zullen in Spanje berecht worden.

Het gaat bijgevolg tegen de normale gang van zaken in om Belgen die in het buitenland een misdaad begingen, hier te berechten. Het politieonderzoek, de getuigenverklaringen, de feiten, de registratie van slachtoffers (zowel omgebrachte als levende)... Alles gebeurt en gebeurde in het buitenland. Hoe kan een Belgische rechtbank daar over oordelen? In het geval van IS-misdadigers is het bijgevolg logisch, normaal en louterend dat een proces in Syrië plaatsvindt en niet in Brussel of Antwerpen.

België subsidieert fossiele brandstoffen

Een Belgisch huisgezin met een bedrijfswagen geniet door die "gratis" auto gemiddeld 493 euro per maand aan belastingvoordelen, terwijl er per maand en per gezin met moeite 94 euro subsidie gaat naar openbaar vervoer.

Het belastingvoordeel voor kerosine, de brandstof voor vliegtuigen,  ligt jaarlijks op 210 miljoen euro. Daardoor kost een retour Brussel-Nice 120 euro maar betaal je voor hetzelfde traject met de trein zeker 290 euro. België wil niet weten van een taks op vliegtuigtickets, wat in veel EU-landen nochtans al lang een realiteit is.

Vergelijkingen met andere Europese landen zijn complex, maar Climact, dat de cijfers nu publiceerde, stelt dat België een van de EU-landen is die consumptie van fossiele brandstoffen sterk subsidieert.

Klimaatactieplan Tienen... Ja, en?

In juni 2014 tekende het stadsbestuur van Tienen het zogenaamde "Burgemeestersconvenant".  Naderhand werd een klimaatactieplan opgesteld met als doel de CO²*uitstoot drastisch te verminderen. De inwoners zouden stap per stap over de uitvoering van het plan op de hoogte worden gehouden. Dat gebeurde niet. Vandaag ligt het plan ergens diep in een schuif stof te vergaren. Het oorspronkelijke plan is nog altijd online te raadplegen :  https://www.tienen.be/klimaatactieplan

Tienen - Geen avondshopping meer

Heeft u genoten van de "laatavondshopping"? Niet dat het om een heuse nocturne ging. Verre van...

Bij wijze van test waren de winkels in het centrum iedere eerste vrijdag van de maand tot 8 uur 's avonds open. Maar het sloeg niet aan. Het wordt dus weer afgeschaft.

Er werd in Tienen al vaak getracht de mensen 's avonds naar de winkels in het centrum te krijgen. Wie weet, binnen enkele jaren een nieuwe poging?

To Brexit or not to Brexit? That is the question.

Nadat eerder bekend werd dat Nissan de nieuwe X-Trail niet in het Verenigd Koninkrijk zal bouwen, heeft zopas Honda medegedeeld dat het zijn Britse fabriek sluit. Heeft de Brexit er iets mee te maken?

Daarnaast hebben Sony en Panasonic besloten hun VK-hoofdkantoren naar het vasteland te verhuizen. Toeval? Of Brexit-gerelateerd?

maandag 18 februari 2019

Ik hou niet van politici met een bontjas

Ik hou niet van knuffelberen in de politiek. Politici moeten "in front of" de massa lopen en niet er achter. Zij moeten de toon aangeven en niet het refrein nazingen.

Bart Thomas is het soort knuffelbeer dat zich geliefd wil maken. Iemand die als een kruidenier de klanten met de glimlach geeft wat ze vragen: een plak ham, een stukje kaas, een parkeerplaatsje of twee...

Zijn techniek is doorzichtig eenvoudig. Als bediende bij de socialistische vakbond krijgt hij bij manier van spreken half Tienen op bezoek: vakbondsleden, bruggepensioneerden, doppers, werkzoekenden... Waarvoor gaat een mens zoal niet bij zijn vakbond langs?

Bart, de vakbondsbediende, luistert vrolijk glimlachend naar wat de klanten zeuren en lullen terwijl Bart de sp.a-mandataris alles registreert, want alles wat de Tiense sociaal hulpzoekenden hem vertellen, kan vroeg of laat van pas komen. Zo ook het vermeende tekort aan parkeerplaatsen in de Tiense deelgemeente Grimde.

Vlaanderen telt op dit ogenblik voor zijn circa 6 miljoen inwoners méér dan 7 miljoen parkeerplaatsen (bron RURA). Nergens ter wereld hebben zo weinig mensen zo veel plaats om hun auto achter te laten.

Moeten we dan méér parkeerplaatsen creëren. Neen !

We hebben geen parkeerplaatsen te kort, we hebben auto's te veel. Ieder jaar komen er nog bij. Dat maakt dat de parkeerplaatsen die we vandaag bijmaken binnen korte tijd weer niet voldoende zullen zijn. We kunnen toch geen parkeerplaatsen blijven bouwen.

Trouwens, Bart vroeg al eerder om ook in Kumtich meer parkeerplaatsen aan te leggen. Het wordt stilaan een obsessie.

Huizen moeten we bouwen, veel en comfortabel, klein en groot... Tienen heeft een enorme nood aan goede, kwaliteitsvolle sociale woningen. Als socialist zou Bart dat moeten weten. De huurprijzen rijzen de pan uit in Tienen. Daar heb ik Bart nog nooit iets horen over zeggen. De andere Tiense socialisten trouwens ook niet.

Dus, Bart, als je weet dat daar in Grimde een kapitalist een lap grond bezit waarvan jij zegt dat ze 1.700 vierkante meter groot is en dat die eigenaar er geen blijf mee weet en ze wil verkopen voor 36.000 euro, stel dan aan het stadsbestuur voor daar goedkope, sociale wooneenheden te bouwen.

Op 1.700 vierkante meter kan je hoogstens 150 parkeerplaatsen aanleggen, maar je kan er ook twee of meer hypermoderne, ecologisch verantwoorde woonblokken bouwen waar 200 gezinnen comfortabel en gezond kunnen wonen en dan hou je nog voldoende ruimte over om een speelterrein en een parkje aan te leggen.

Stop met de populistische knuffelbeer uit te hangen, Bart. Denk voor één keer eens niet aan de volgende verkiezingen. Denk aan Tienen.

En als de doppers en de bruggepensioneerden daar op je ABVV-vakbondsbureau in de Leuvensestraat komen klagen over te weinig parkeerplaatsen, Bart, zeg dan dat ze hun benen moeten leren gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek bracht verleden week aan het licht dat mensen die veel stappen minder depressief zijn.

Antisemitisme - De cijfers en niks anders dan de naakte cijfers

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner lag het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk verleden jaar 74% hoger dan het jaar ervoor. In totaal werden 514 voorvallen geregistreerd, uiteenlopend van anonieme beledigingen tot fysiek geweld.

Joden vormen in Frankrijk 1% van de bevolking, maar krijgen 50% van alle gevallen van racisme over zich heen, zei Francis Kalifat van de Joodse koepelorganisatie CRIF.

Citaat van de dag

De werkgevers en de politiek maken schaamteloos misbruik van het gebrek aan revolutionair elan bij de Vlaamse arbeiders. Ze prediken de Apocalyps als bedrijven blijven aandringen op een matige loonsverhoging. Het dateert van diep in de vorige eeuw dat kapitaalhouders en ondernemers zich zo vrij en ongeremd konden bewegen. Met dank aan CD&V die niet het lef had om N-VA en Open Vld aan sociale fatsoensnormen te binden. Met dank ook aan de vakbonden die hun existentiële crisis maar niet te boven komen.

De rijkdom van dit land is recht evenredig met het voluntarisme van arbeiders en bedienden. En dat willen ze dan ook nog afkopen met een aalmoes in het loonzakje. Staken is een ultiem instrument, maar soms is er geen andere optie.

Hugo Camps, De Morgen

zondag 17 februari 2019

Voorkeurlocatie nieuwe ziekenhuiscampus Tienen Bekend

12 apr 2018
De site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus is de beste locatie voor het nieuwe Regionaal Ziekenhuis Tienen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen en RZ Heilig Hart Tienen. De huidige locaties van beide ziekenhuiscampussen voldoen immers niet meer.
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen met de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant naar een geschikte locatie om haar twee campussen, Campus St.-Jan en Campus Mariëndal, samen onder te brengen in één nieuw gebouwencomplex.
“De huidige locaties voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze op te zetten”, stelt algemeen directeur Hans Struyven van RZ  Heilig Hart Tienen.

Daarom werd in 2017 opdracht gegeven om volgende vier locaties verder te onderzoeken:
  • Site Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum
  • Site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten
  • Site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus
  • Site Stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de sporen
Om deze vier locaties op een goede manier te kunnen afwegen ten opzichte van elkaar werd door het studiebureau BUUR op een doorgedreven manier ontwerpend onderzoek gevoerd met aandacht voor de ruimtelijke haalbaarheid van het hele project.
“Naast de noden en randvoorwaarden van het ziekenhuis zelf, werd de inplanting van het ziekenhuis binnen de stedelijke context volledig onder de loep genomen”, stelt schepen Mombaers van de stad Tienen. “Daarnaast werd eveneens de relatie met de omgeving onderzocht en bepaald of er een duurzame basis aanwezig is om het ziekenhuis te kunnen ontwikkelen”.

Voorkeurslocatie

De voorkeurslocatie is nu bekend. Op basis van de studie is de site ten oosten van de vesten en de boomgaard, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health campus, door stad, provincie en ziekenhuis aangeduid als meest gunstige locatie voor de inplanting van de nieuwe ziekenhuiscampus. Deze site is de voorkeurslocatie, maar het onderzoek wijst ook uit dat er valabele alternatieven zijn.

De gekozen site scoort gunstig op alle criteria zoals die tijdens het onderzoek door de betrokken overheden en RZ Heilig Hart Tienen naar voor werden geschoven. De inplanting van het ziekenhuis op deze site combineert een strategische ligging langsheen de nieuwe groene Oost-West as van de stadskernversterking van Tienen met de aanwezigheid van een prachtige ‘healing environment’ door de ligging onmiddellijk langsheen de groene omgeving van Viander en boomgaard. Het ziekenhuis kan hierbij uitgebouwd worden als een stapsteen tussen de stadskern van Tienen en de Feed Food Health Campus.
'Het proces eindigt hier zeker niet”, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “In het vervolgtraject zullen de ontwikkelingskansen van de voorkeurslocatie verder onderzocht worden. Het vervolgtraject heeft als doel om het planningsproces en alle stakeholders in kaart te brengen en concrete stappen te zetten om de ontwikkeling van het ziekenhuis daadwerkelijk mogelijk te maken'.
Komende periode zal dan ook intensief overleg opgestart worden met de verschillende betrokken partijen binnen dit project. Onder andere de financiële haalbaarheid en de mobiliteit zullen verder bekeken worden. De stad, provincie en RZ Heilig Hart Tienen zetten hun positieve samenwerking verder en nemen daarbij elk hun verantwoordelijkheid. (Tekst: dienst communicatie RZ H.Hart)

Toerisme Vlaanderen en het wandelnetwerk

 De provincie Vlaams-Brabant biedt via Toerisme Vlaanderen een hele reeks goed doordachte wandelingen aan.
Een wandelnetwerk met aangegeven knooppunten laten toe online zelf een wandeling te bedenken en te plannen. Voor niet geoefende kaartlezers zijn de palen met de nummers van de knooppunten een zegen : je vooraf uitgestippelde wandeling is een makkie want het enige wat je moet doen, is van het ene knooppuntnummer naar het andere stappen.
Geen zin of wat onwennig om het onbekende in te stappen? Dan kies je gewoon één van de reeds bestaande wandelingen. Ze krijgen alle een specifieke naam. Je weet vooraf over welke afstand het gaat en of de weg die je volgt verhard is, of niet verhard of er eentje met kasseien is.
De foto's hierbij tonen de wandeling in het in de buurt van Tienen gelegen Ransberg, een deelgemeente van Kortenaken. Startpunt is de Jodenstraat in Zoutleeuw. Volgens de info van de provincie en Toerisme Vlaanderen is het een wandeling van 8,5 km. 
Ook zin om de wandelnetwerken te ontdekken? Neem een kijkje bij Toerisme Vlaanderen voor een overzicht.

Tienen in beeld: Café Beaux Arts gesloopt

Tienen in beeld: Café Beaux Arts gesloopt: In november 2008 werd café Beaux Arts te Tienen gesloten. Uitbater Jacques Sonval had het café nog graag opengehouden tot aan de sloop...

zaterdag 16 februari 2019

Davidsfonds Tienen met Christine Van Broeckhoven over alzheimer en dementie

Davidsfonds Tienen en de UPV-kern (demens.nu) organiseren een lezing met professor Christine Van Broeckhoven.

Moleculair bioloog Christine Van Broeckhoven is te gast in De Kruisboog op maandag 25 februari om 20uur. Ze houdt een lezing over haar werk rond de behandeling van alzheimer en dementie.

 Zij verricht al meer dan dertig jaar onderzoek op dat terrein. Ze bezoekt verschillende DF-afdelingen met voorlichting over de werking van de hersenen, de veroudering ervan, geheugen en dementie.

Tegen 2050 verdubbelt het aantal patiënten. In de groep 65-plus sterft een op drie met dementie. Van Broeckhoven wijst op de risicofactoren en de nieuwe therapieën.

Prijs: 10 euro (leden 8 euro). Deze bijdrage gaat naar het "Onderzoeksteam Christine Van Broeckhoven".

Tiense wandelclub bezoekt Bost
De Tiense deelgemeente Bost heeft veel in petto voor de nieuwsgierige wandelaar. Onder leiding van hun voorzitter en stadsgids ( sinds 50 jaar ! ) Gilbert Declercq ontdekten de leden van Wandelclub 't Suikermanneke de rijke geschiedenis van Bost. Vanaf het kruispunt van de Gallic- met de Potstraat ging het via de Aststraat naar "den boerenbuiten" vanwaar men van een adembenemend panorama genoot. Daarna ging het opnieuw naar Bost-dorp waarna tussen pot en pint nog een tijd werd nagebabbeld.

Voor u gelezen

Vlaamse oostfrontvrijwilligers zijn wel degelijk betrokken geweest bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Lange tijd nam men aan dat de vrijwilligers van het Vlaams Legioen en van het SS-regiment Westland, Vlaamse leden van het NSKK-vervoerkorps en van de Organisation Todt niets te maken hadden met de moorden op burgers, partizanen en Joden in Polen, Oekraïne en Rusland tussen 1939 en 1945.

Frank Seberechts toont aan dat het tegendeel waar is: Vlaamse oostfrontstrijders hebben wel degelijk moorden gepleegd, waren getuige van massamoorden of hebben eraan deelgenomen.

De soldaten van het Vlaams Legioen wisten dat ze de miljoenenstad Leningrad jarenlang mee uithongerden. Vlamingen maakten plannen en zetten de eerste bescheiden initiatieven op poten om in de veroverde gebieden bedrijven en kolonies op te richten, om samen met andere Germaanse volkeren de nieuwe territoria in het Oosten uit te buiten zonder zich te bekommeren om de oorspronkelijke bewoners.

In dagboeken, memoires, brieven, pers en processtukken uit Belgische, Nederlandse, Duitse, Poolse en Russische archieven vertellen daders, getuigen en slachtoffers over onbekende misdaden van Vlamingen van driekwart eeuw geleden.

Drang naar het Oosten
Frank Seberechts, uitgeverij Polis.
Paperback
ISBN 978-94-6310-083-0
€ 24,95
incl. BTW

Luc Knaepen met pensioen

Luc Knaepen, winkelverantwoordelijke bij de Tiense Kringwinkel gaat vanaf vandaag met pensioen. Hij werkte meer dan 20 jaar voor de kringwinkel en was vooral bekend omdat hij werkelijk iedere dag door zijn winkel liep en er altijd klaar stond om zowel klanten als personeel te helpen. Luc, 65 jaar, woont in Herk de Stad en gaat het vanaf nu wat rustiger aan doen.

Ontstaat depressie in de darmen?

Een Leuvens team onder leiding van professor Jeroen Raes heeft ontdekt dat darmbacteriën stoffen kunnen produceren die de mentale gezondheid beïnvloeden. Onze darmbacteriën, het zogenaamde 'microbioom', zijn een populair onderwerp in wetenschappelijk onderzoek. Steeds vaker worden er verbanden gelegd tussen darmbacteriën en het ontstaan van chronische darmaandoeningen, maar ook obesitas, diabetes en kanker. Om een idee te hebben over de fysieke en mentale gezondheid van een groep vrijwilligers werd hen gevraagd vragenlijsten in te vullen. Uit hun stoelgangstalen werd onderzocht welke bacteriën erin aanwezig waren . In de groep zaten mensen met een depressie, waarvan er een aantal antidepressiva namen naast gezonde personen zonder voorgeschiedenis van darmaandoeningen en kanker. Twee types darmbacteriën, Faecalibacterium en Coprococcus, waren vaker afwezig bij mensen met klachten over depressie.

vrijdag 15 februari 2019

Klimaatontkenners hebben ongelijk

Klimaatontkenners van het ruige soort zoals onder andere de dorpsburgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, moeten zich vandaag van pijnlijke misère de eigen strot hebben overgebeten. Dedecker zelf niet. Zijn strot zit al jaren in genoeglijk aanvoelend vet verzonken waar warmte of koude geen weg naar vindt. Nu hij op een rechts-nationalistische verkiezingslijst van N-VA optreedt in de hoop tot eigen voldoening en voordeel nog eens een parlementair rondje te mogen meedraaien mag hij zich met glans en een gerust gemoed de rol van klimaatnegationist toeëigenen.  Die Gedanken sind frei…

Echter, zelfs Dedecker en consorten werden op deze heuglijke dag rond de oren geslagen met de cijfers ons door het KMI medegedeeld: 15 februari 2019 was de warmste 15 februari die het KMI sinds zijn oprichting in de 19de eeuw ooit noteerde. In Ukkel werd deze namiddag 18,1 graden gemeten, een nieuw dagrecord.

TIENEN - TIRLEMONT (B) zoals het vroeger was!


Heeft een blog in het Facebook-tijdperk nog bestaansrecht?

Kroniek van Tienen is enkele weken online. Heeft een nieuwsblog zoals deze nog toekomst? Lezen mensen nog rustig en nadenkend een tekst op pc, tablet of smartphone? Of hebben de sociale media de vroegere blogs zo goed als verdrongen?

Om erachter te komen of deze blog lezers lokt, werden sinds vandaag enkele tellertjes geplaatst die een idee geven over het bezochte aantal "pageviews", het aantal "unique visitors",  de "real time" activiteiten enz.

Tellertjes van Google Analytics, Free Counter Code en Blogger.com laten toe om relatief betrouwbaar in te schatten of en hoeveel succes deze blog boekt. Indien ik nog een Facebook-account zou hebben (quod non) zou ik kunnen vergelijken of mijn teksten op Facebook meer lezers hebben dan dezelfde tekst op Blogger.com . Vermoedelijk lokt Facebook méér bezoekers.

Acta Sanctorum bijvoorbeeld, de blog van Johan Sanctorum, trekt op Facebook duidelijk meer lezers en boekt veel meer reacties dan dezelfde teksten op Sanctorums blogsite https://sanctorumblog.wordpress.com/ .

Nu heb ik eerlijk gezegd weinig zin om naar Facebook terug te keren. Het waarom leg ik later uit in een afzonderlijke post hier net boven. Dat terzijde...

Wie schrijft, wil gelezen worden. Bij mijn vroegere "oude" blogs op de website van Aqua Fortis (ca. 2002-2006) en nadien op Blogger.com ( De Gazet van Tienen) en mijn uitgaven op Facebook (o.a. deze Kroniek van Tienen) haalde ik enkele duizenden lezers. Dat geeft een aangename voldoening en spoort aan om vol te houden. Want een blog van inhoud voorzien, vraagt dagelijks veel tijd en energie.

Als uit de cijfers die vanaf vandaag dagelijks kunnen afgelezen worden, zou blijken dat het aantal lezers ondermaats blijft, zal deze blog geen lang leven beschoren zijn.

Ieder medium moet de kans krijgen lezers te vinden, mensen op zoek naar iets dat dieper gaat dan de massale like&share-cultuur van de socale media. Dat geldt evenzeer voor een nieuwsblog op Tiens niveau. Laten we samen, u en ik, volgen of deze blog een weg naar een lezerspubliek vindt.

Tips, opmerkingen, voorstellen zijn van harte welkom op pieterdewever@skynet.be  .

Gezinsbond Hoegaarden: ANNULATIE Schapenwolkjeswit i.s.m. Bib Hoegaarden

Gezinsbond Hoegaarden: ANNULATIE Schapenwolkjeswit i.s.m. Bib Hoegaarden: 16 feb van 14u tot 15u Tijdens deze workshop ontdek je als (groot)ouder samen met je (klein)kind leuke slaapritueeltjes die je thu...

[Gedeeld bericht] We zijn 'geprogrammeerd' om continu op onze telefoon te kijken

Pieter Dewever (pieterdewever@skynet.be) denkt dat je misschien geïnteresseerd bent in het volgende bericht:

We zijn 'geprogrammeerd' om continu op onze telefoon te kijken
https://www.scientias.nl/we-zijn-geprogrammeerd-om-continu-op-onze-telefoon-te-kijken/

Choucroute de la mer

https://www.hln.be/video/choucroute-de-la-mer~p67613

Kroniek van Tienen: Woonzorgcentra in Tienen spotgoedkoop

Kroniek van Tienen: Woonzorgcentra in Tienen spotgoedkoop: Toen ik nog een Facebookaccount had, plaatste ik op de groepspagina "Ge zijt van Tienen als ge..." een lijstje met de prijzen va...

Kroniek van Tienen: Tienen - Opnieuw meer mensen naar voedselbank

Kroniek van Tienen: Tienen - Opnieuw meer mensen naar voedselbank: Alhoewel België één van de rijkste landen van het westelijk halfrond is, blijkt (afhankelijk van de bron) 15% tot 30% in armoede of in een...

Kroniek van Tienen: Gratis elektriciteit voor alle inwoners

Kroniek van Tienen: Gratis elektriciteit voor alle inwoners: In Crisnée, een Waals dorpje op een half uur rijden van Tienen, krijgen de 3.400 inwoners weldra hun elektriciteit gratis. De gemeente i...

Kroniek van Tienen: Stad Tienen medeplichtig aan kwakzalverij

Kroniek van Tienen: Stad Tienen medeplichtig aan kwakzalverij: Op haar website www.tienen.be maakt de stad Tienen reclame voor oorkaarsen. De stad promoot namelijk een "Workshop oorkaarsen"....

Klimaatopwarming : Temperatuur blijft stijgen

Onderzoekers voorspellen dat de gemiddelde temperatuur ook in de komende vijf jaar hoog zal liggen.

Vorige week kon je op Scientias.nl lezen dat 2018 de boeken ingaat als het op drie na warmste jaar ooit gemeten. Alleen 2016, 2017 en 2015 waren warmer. Nieuw onderzoek suggereert nu dat die top vier de komende vijf jaar behoorlijk overhoop zal worden gegooid. Onderzoekers van het Met Office voorspellen namelijk dat de komende vijf jaar de temperaturen vrijwel wereldwijd – maar voornamelijk op hogere breedtes en boven het land – zullen stijgen.

Stijging
“2015 was het eerste jaar waarin de wereldwijde gemiddelde temperatuur aan het oppervlak 1 graad Celsius hoger lag dan in pre-industriële tijden en de daaropvolgende drie jaren zijn allemaal vrij dicht bij dat niveau in de buurt gebleven,” stelt onderzoeker Adam Scaife. “We voorspellen dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur tussen nu en 2023 hoog blijft, waarmee het decennium tussen 2014 en 2023 weleens het warmste decennium in meer dan 150 jaar kan worden.”
(Bron: Scientias)

Heeft een papieren stadsplan nog zin?

Deze week valt in Tienen een nieuwe uitgave van het stadsplan in de brievenbus. Naast een overzicht van het volledige grondgebied van Tienen, bevat het ook een detailplan van het stadscentrum.
Voor de realisatie van het nieuwe stadsplan ging de stad een samenwerking aan met de firma Gentle. Deze firma bekostigde de druk en de bedeling van het plan via advertentiewerving bij de handelaars.
 
Heeft een papieren stadsplan in de tijd van GPS, Waze en andere middelen om je positie te bepalen nog zin? Ja, al was het maar omdat we uit nieuwsgierigheid toch weer eens zullen kijken hoe stad en omgeving er uitziet. Maar er is meer...
 
Er zouden in Tienen ongeveer 10% van de gezinnen geen internetaansluiting hebben. Voor die mensen is een papieren stadsplan (misschien) goud waard.
 
Tot slot: een papieren stadsplan kun je aan de muur bevestigen zodat je een duidelijk overzicht hebt over de hele omgeving.
 
Daarnaast maken we ons beter geen illusies. Meet dan de helft van de oplage van 22.000 exemplaren ligt volgende week al bij het oud papier. Spijtig voor de Tiense handelaars die samen de uitgave bekostigden door er reclame in te maken.

De Lijn blijft actie voeren

Los van de nationale staking van eergisteren (13.02.2019) om meer loon, blijft het personeel van openbare busmaatschappij De Lijn verdere acties voeren. Bij De Lijn gaat het niet alleen om meer loon, maar ook en vooral om de arbeidsomstandigheden. Chauffeurs klagen onder meer omdat ze hun vakantiedagen niet kunnen opnemen.

Lonen zijn te laag

Nog maar pas is de nationale staking voor meer loon achter de rug (woensdag 13.02.2019) of de stakers krijgen al steun uit onverwachte hoek. Ook Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, vindt de lonen (soms) te laag. Hij pleit voor differentiatie van de lonen in functie van de spanningen en krapten op de arbeidsmarkt: " Nu hebben bedrijven het soms moeilijk om mensen te vinden , doordat de lonen te laag te zijn. "
In Tienen werd er onder andere bij Bosch gestaakt en was het busvervoer van De Lijn verstoord.

Nog altijd geen uitbater voor Vianderdomein

Het stadsbestuur van Tienen lukt er niet in een aanvaardbare kandidaat voor de uitbating van de Viander te vinden. De cafetaria zal nog een hele tijd gesloten blijven. Op vragen aan het provinciebestuur om het beheer van het park over te nemen, wordt negatief geantwoord. De provincie Vlaams-Brabant beheert reeds Het Vinne in Zoutleeuw en heeft daarmee al een park in zuid-oost Brabant. Als de provincie er nog een park bijneemt zal het elders zijn zoals bijvoorbeeld in de regio Halle-Vilvoorde.
Het vorige stadsbestuur had plannen om het Vianderdomein te verfraaien en de wegen er opnieuw aan te leggen door er verharde wegen van te maken. Ook die plannen worden opnieuw in vraag gesteld.

donderdag 14 februari 2019

Stadsbestuur Tienen ontdekt de tablet-pc

Deze week krijgen alle gemeenteraadsleden van Tienen een beveiligde tablet-pc om de agendapunten voor de vergaderingen voor te bereiden en op te volgen.

Heraanleg Oplintersepoort Tienen

Volgens de laatste planning kunnen de werkzaamheden aan de Oplintersepoort in Tienen in de eerste helft van april eindigen. Na de paasvakantie worden de werken aan de buitenring van de Bergévest aangevat.

N-VA in woelig vaarwater door criminele infiltratie

Een duidelijke getormenteerde Theo Francken moest gisteren voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tekst en uitleg geven over de fraude met humanitaire visa die vanuit zijn kabinet werd georganiseerd.

Een tijd terug vertelde N-VA voorzitter Bart De Wever bang te zijn voor infiltratie van de politiek door criminele bendes. Toen kon hij nog niet voorzien dat de infiltratie via de eigen N-VA partijleden zou gebeuren, noch dat criminelen de poort naar de macht zouden openen in het kabinet van Francken, de vroegere staatssecretaris voor migratie. Waarnemers voorzien voor N-VA een immens stemmenverlies bij de verkiezingen van mei .

Nieuwe parking in Grimde komt er niet

SP.A-Tienen stelt aan de bestuurscoalitie in Tienen voor om een stuk grond van 1.700 vierkante meter aan te kopen aan de Necropoliskerk. Daar zouden na aanleg van een parking makkelijk 150 auto's een plaatsje kunnen vinden. Een buurtbewoner wil de lap grond voor 36.000 euro verkopen, beweert SP.A.

Het voorstel heeft geen schijn van kans om gerealiseerd te worden. Het stadsbestuur heeft geen plannen in die richting. Wat wél zou kunnen : als 150 buurtbewoners samen investeren in een coöperatieve vennootschap kunnen ze de grond samen aankopen en er samen een privéparking van maken. Dan zijn ze eigenaar van hun eigen parkeerplaats en moet de gemeenschap er niet voor opdraaien.

Nieuwe Franse voedingswet maakt leven duurder

Sinds de voedingswet (la loi Alimentation) begin februari in voege is getreden in Frankrijk, lijken de prijzen in de supermarkt de hoogte in te gaan. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Nielsen gaat het om een stijging van vier procent voor de 100 meest verkochte merken. De wet werd in Frankrijk in het leven geroepen om landbouwers een beter inkomen te garanderen en legt onder meer aanbiedingen door supermarkten aan banden. Ook bevat de wet een aantal milieu- en dierenwelzijnseisen.

Meer flitspalen elders maar geen snelheidscontrole in centrum Tienen

Er worden extra flitspalen geplaatst in de Houtemstraat in Sint-Margriete-Houtem, in de Utsenakenweg in Oplinter en in Altenaken in Hoegaarden. Echter: de snelheidsbeperking tot 30 km/uur in het gebied binnen de Tiense ring (binnenstad) blijft dode letter. Meer dan 90% van de automobilisten houdt er zich niet aan omdat controle achterwege blijft.

woensdag 13 februari 2019

Dagboek van Sigrid Spruyt

Of ik het niet mis, is de immer weerkerende vraag. Een vraag die zich niet zo een-twee-drie laat beantwoorden. Zelf wil ik het er namelijk nooit over hebben, over de wereld van klatergoud en nieuwigheden die ik heel bewust de rug heb toegekeerd. Mijn allergie was er immers niet alleen een voor de schmink, maar ook een voor het medium en bij uitbreiding voor de media.

Zodra mensen je in een doosje hebben gestopt, etiket erop en klaar, raak je er niet meer uit. Dus zat ik daar nog altijd, in dat nieuwsdoosje dat me zo beknelde, en kon ik evengoed een poging wagen om de zaak uit te leggen. Hoe dat beter doen dan een blik achter de schermen bieden? Geen intellectuele betogen, wel mijn werkelijkheid, mijn reactie op het nieuwsbedrijf, onmiddellijk en minimaal gefilterd weergegeven door middel van mijn dagboeknotities.

Uitgeverij Van Halewyck

Nationale staking

"Een staking van ongeziene proporties." Zo werd de nationale staking van vandaag de voorbije dagen en weken aangekondigd. Het openbaar vervoer, de scholen, de luchthavens, de ziekenhuizen, de stadsdiensten, tot de crèches toe, zouden danige hinder ondervinden door de acties van de verschillende vakbonden. Dinsdagavond om 22 uur begonnen de 24 urenstakingen al bij het spoor en bij luchtverkeersleider Skeyes. Beide zullen naar verwachting hoogstens op halve kracht draaien.

Nederlandse les voor moeders

In Tienen kunnen laaggeletterde moeders met kinderen onder de drie jaar voor het derde jaar op rij deelnemen aan Nederlandse lessen en cursussen maatschappelijke oriëntatie. Er is kinderopvang op de lesplaats.

Motorbende veroordeeld

De correctionele rechtbank van Leuven heeft tien leden van een motorbende veroordeeld tot celstraffen tot een jaar voor diverse feiten van extreem geweld in de regio Tienen. Ze werden ontmaskerd door onder meer stoere praat in hun WhatsApp-groepje.

Logisch dat er gestaakt wordt

De economische groei was de laatste jaren klein maar verliep gestadig. Dat wil zeggen. Er werd meer winst gemaakt. Die winst werd niet gelijkmatig verdeeld over de partners: werkgevers en werknemers. De eersten gingen met het grootste deel aan de haal: bedrijven kregen gigantische kortingen op hun belastingen. Sommige bedrijven zoals de biergigant AB Inbev betalen al jaren géén belastingen.

Daar tegenover staan de werknemers aan wie men nu vertelt dat ze in de loop van de twee volgende jaren hoogstens en maximaal hun loon misschien met 0,8% zullen zien stijgen. Inderdaad peanuts !

Erger dan dat: er zijn nog altijd mensen die een hele maand moeten werken voor een nettoloon van 1.400 à 1.500 of 1.600 euro. Probeer van dat bedrag maar eens huur te betalen, verwarming, elektriciteit, water, verzekeringen, diesel voor de auto om naar het werk te rijden... En dan zwijg ik over de kinderen, de schoolfacturen, de sneeuwklassen, enz.

Dus: ja, de staking van vandaag is nodig om regering en patronaat wakker te schudden. Zo kan het niet verder. De lonen van velen zijn veel te laag om nog gezond te kunnen leven.

Drugsfamilie in N-VA geïnfiltreerd

De Antwerpse drugsfamilie Z. is er via omkoping van ambtenaren en politici in geslaagd te infiltreren in politieke middens. Vanuit Antwerpen loopt er een lijn naar N-VA parlementslid Melikan Kucam in Mechelen die op zijn buurt kind aan huis was op het kabinet van oud-staatssecretaris Theo Francken die momenteel opnieuw weer burgemeester van Lubbeek is.

Klimaatmars in Jodoigne

Morgen, donderdag 14 februari 2019, zullen de scholieren van de scholen in de Tiense buurgemeente Jodoigne een klimaatmars houden. Men verwacht dat een duizendtal jongeren zullen verzamelen om langs de straten van de stad en het centrum op te stappen.

Insecten sterven uit

Voor de eerste keer hebben wetenschappers, onder wie een Vlaamse entomoloog, de wereldwijde insectensterfte in kaart gebracht. Hun analyse van 73 bestaande studies, van Australië en China tot Amerika en Europa, schetst een schrikwekkend beeld. In enkele decennia kan 40 procent van de soorten verdwijnen. "De laatste 25 tot 30 jaar is het totale insectenbestand wereldwijd met 2,5 procent per jaar afgenomen. Het gaat dus heel erg snel”, zegt onze landgenoot Kris Wyckhuys in de krant De Morgen.

Tienen en het Hageland tracht al jaren het bijenbestand op peil te houden. Sterfte onder de bijen blijft een probleem. Zonder bijen geen fruitteelt.

Tienen - Gemeenteraad in streaming

Vanaf de volgende bijeenkomst van de gemeenteraad zal iedereen die over een internetverbinding beschikt de zitting online kunnen volgen. Door een streaming systeem zal iedere inwoner op de site www.tienen.be/gemeenteraad-live kunnen inloggen. Naderhand blijft het mogelijk videofragmenten van de zitting te raadplegen.

dinsdag 12 februari 2019

Wandelclub "Het Suikermanneke" op stap in Bost

Op zaterdag 16 februari 2019 om 13.45 u. is het verzamelen geblazen in “Anne’s Café” tegenover Grimdekerk.
Wij rijden richting Bost en houden halt op de parking hoek Potstraat/Gallicstraat nabij de “parel” van Bost, de gerestaureerde Sint-Odulphuskerk.
We overlopen de historiek van onze, samen met Oorbeek, eerste deelgemeente. Niet te verwonderen dat, na jaren van “onafhankelijkheidstrijd” de Bostenaren onder het motto “Bost blijft Bost” zich in 1970 verzetten tegen de “aanhechting” bij Tienen. Maar al bij al hebben de inwoners zich weten te vinden in een resem van verenigingen allerhande.
De wandeling leidt ons naar de bedijvenzone Bost-Gallic. Vanuit de vroegere Gallicfabriek, met haar meer dan 300 werknemers, werden de gekende verfpotten wereldwijd verstuurd.
Parallel aan de E 40 duiken we het Haspengouwse landschap in en ontdekken, binnen een park met een unieke boompartij, het kasteel van Ast. Dit is “the place to be” om zijn illustere bewoner uit de vorige eeuw, senator Philips, in de politieke en financiële context van weleer te plaatsen.
Onder de laagvliegende toestellen van het nabijgelegen vliegveld van Goetsenhoven vatten we de terugweg aan naar Bost-Centrum.
Klassieke afsluiting tussen pot en pint.
Afstand : 6,400 km

Morgen nationale syndicale actie...

U zal morgen door een nationale staking uw krant of tijdschrift misschien niet ontvangen.

Morgen staking voor meer loon

Staking woensdag 13 februari - Zal Tienen morgen plat liggen? Door de algemene staking dreigen er morgen noch bussen noch treinen te rijden.

Op veel plaatsen zal in het land de staatsadministratie gesloten blijven. Maar ook een hele reeks privé-ondernemingen staken. In Tienen maken eveneens bedrijven bekend aan de actie mee te zullen doen.

Waarom er gestaakt wordt?
De regering kwam met de werkgevers overeen dat er naast de eventuele indexaanpassingen hoogstens nog ruimte is om eventueel 0,8% loonsverhoging toe te staan. Dat pikken de vakbonden niet. Zij wijzen op de enorme winsten die de bedrijven dank zij de tax shift maken en willen dat werknemers ook in de winst delen.

Debbaut speelt Mozart

Bart Debbaut is beroepsmatig verkoper van broeken, hemden, pulls en jassen.  Dat doet hij heel enthousiast in de kledijwinkel De Gouden Schaar aan de Veemarkt in Tienen. Mensen kennen hem ook van vroeger toen hij nog bij Dexia Bank werkte voor die failliet ging.

In zijn vrije tijd schrijft hij misdaad- en andere romans die bij diverse uitgeverijen verschijnen.

Deze maand gaat Debbaut de muzikale toer op. Toen hij jong was, heeft hij piano leren spelen. In de H.Hartkerk brengt hij op 24 februari samen met het Limburgs Kamerorkest het 17de pianoconcert van Mozart. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Kaarten à € 15,- in De Gouden Schaar . (Inzet: Deze Week, Roularta)

maandag 11 februari 2019

Onbetaalde schoolfacturen

SOS Schulden op School deelt mee dat de scholen voor niet betaalde schoolfacturen incassobureaus inschakelen.

De incassobureaus hebben in 2018 getracht 2,75 miljoen euro aan onbetaalde schoolfacturen te innen. Dat is opnieuw méér dan in de voorafgaande jaren.

Dat ouders de schoolfacturen vaak niet (kunnen) betalen blijft een groeiend probleem. Ongetwijfeld zijn sommige ouders daarvoor volledig zelf verantwoordelijk. Maar er zijn ook gezinnen waar de schrijnende armoede toeslaat en waar ouders het slachtoffer zijn van omstandigheden waaraan ze geen schuld hebben. We mogen niet vergeten dat in Tienen 15% van de kinderen in kansarmoede opgroeit.

Vaak zijn de scholen door het niet herkennen van een armoedeprobleem schuldig aan het erger maken van het probleem. Duur schoolmateriaal dat vaak niet of maar zelden wordt gebruikt , kan beter niet gekocht worden.

En ook: wordt het niet hoog tijd om te stoppen met de dure schoolreizen naar ski-oorden, Spaanse stranden en city trips naar Londen en Rome ? Leuk voor de kids, ja, zeer zeker. Noodzakelijk? Dat is iets anders.

In de plaats kunnen zeeklassen aan de eigen kust, bosklassen in onze Ardennen, city trips naar Waalse steden en de Oostkantons de dure reizen naar het buitenland vervangen. Niet? Dan wordt het voor iedereen goedkoper en misschien haalbaar.

Insecten sterven uit en dat is een catastrofe

Als de insectensterfte verder gaat zoals de afgelopen 25 tot 30 jaar, dan is er over een eeuw geen enkel levend insect meer te vinden op de hele planeet, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor het hele ecosysteem en de mens. Dat zeggen twee wetenschappers, waaronder een Belg, in de eerste wereldwijde studie over het onderwerp. Insecten vormen de basis voor zowel het planten- als dierenleven op de aarde.

De massale sterfte van insecten is al op verschillende plaatsen in de wereld aangetoond, maar nog nooit is er één allesomvattende ‘review’ van alle studies gedaan, tot nu. Het nieuwe overzicht verscheen in het vakblad Biological Conservation en is geschreven door een Australische en een Belgische onderzoeker, Kris Wyckhuys, die onder andere doceert aan de China Academy of Agricultural Sciences.

De sterfte bij de insecten gaat acht keer sneller dan die bij zoogdieren, vogels en reptielen. En het meest verontrustende cijfer: de laatste 25 tot 30 jaar is het totale insectenbestand wereldwijd met 2,5 procent per jaar afgenomen. Aan dat tempo wil dat zeggen dat er over 100 jaar geen enkel insect meer over is.

Als oorzaak van de massale sterfte noemen de wetenschappers de intensieve landbouw en het grootschalige gebruik van pesticiden, de verstedelijking en de klimaatverandering. Op kleinschalige, organische boerderijen leven veel meer insecten. (Ingekort artikel uit Het Laatste Nieuws)

Tienen - Bij dit soort club geen taboe op fake nieuws

Op de nieuwjaarsreceptie van Businessclub-Voka , regio zuid-Hageland, vertelde Voka-voorzitter  Wouter De Geest (WDG) dat de werkzaamheidsgraad in onze regio te laag is. Dat moet veranderen. Hoe dan?
Spijtig dat niemand WDG wees op de redenen van de lage werkzaamheidsgraad in ons land. Even opsommen in willekeurige volgorde :
1. De werkloosheidsval.  Die treft vooral alleenstaanden met kinderen. Een alleenstaande met een laag loon kan rekenen. Uit werken gaan, transportkosten maken, kinderopvang betalen, enz., maakt dat veel werkloze alleenstaanden er financieel gesproken niet op vooruitgaan door te gaan werken.
2. Het taboe op werken bij een grote groep migranten. Alhoewel moslima's, gekleed in de traditionele maghrebkledij met djellaba en hoofddoek, vaak bekwaam zijn, verscheidene talen spreken,  zoeken ze geen job op grond van hun religieuze overtuiging . Bij vele migranten niet-moslims spelen vaak genderpatronen een rol. Voor beide groepen moslims en niet-moslims geldt dan : de man zorgt voor het inkomen, de vrouw voor het huishouden en de kindjes. Zelfs in een uitgesproken knelpuntberoep zoals de verpleging zijn geen moslima's en opvallend weinig andere allochtonen aan het werk.
3.  Ouderen die langdurig in de werkloosheid verzeilen zijn slachtoffers en géén daders. Uitgesproken stresserende en fysiek zware beroepen maken dat uitgebluste vijftigers en zestigers niet  gegeerd zijn op de arbeidsmarkt enerzijds.  Anderzijds komen velen van hen langdurig in de ziektewet terecht wegens medische problemen van zowel psychische als fysieke aard.
4. De automatisering  en de digitalisering van de productieprocessen, zowel in de industrie als in de dienstverlenende sectoren, maken dat grote werkgevers van voorheen, vandaag grote groepen van hun werknemers afstoten. Het is als een open deur intrappen om te benadrukken dat multinationals (WDG is ceo van BASF) wanneer het hun goed uitkomt hun productie van het ene land naar het andere verhuizen, ook al gaan daarbij duizenden banen verloren.
5. Tot slot is goed om nog maar eens te zeggen dat de problemen waarnaar WDG verwijst oplosbaar zijn op voorwaarde dat de grote multinationale conglomeraten een eerlijke en rechtvaardige belasting zouden betalen. Quod non! Ik geef graag een bekend voorbeeld : bierbrouwer AB Inbev betaalt zo goed als geen belastingen wat omgerekend neerkomt op een belastingvermindering van 2,2 miljard. Maar ook andere grote bedrijven betalen amper belastingen. Gemiddeld blijven die voor de vijftig grootste bedrijven van ons land zelfs onder de 1 procent.
De nonsens (fake news bij gebrek aan analyse) die VOKA verspreidt, klinkt de politiek correcte business-kerk en de rechtse geldwolven van haar onderafdeling, de politieke partij N-VA, als muziek in de oren. Een refrein zonder coupletten. Maar meer dan dat is het niet. Maatschappelijk gesproken zou WDG zich beter aansluiten bij een biljartclub, dat komt de makers van biljartballen, keus en biljarttafels ten goede en zorgt voor wat artisanale werkgelegenheid. Zijn toespraak op de VOKA-nieuwjaarsreceptie helpt niemand vooruit. 
Terzijde... Om op deze interessante receptie in zaal De Manège in Tienen aanwezig te zijn, betaal je als lid van Businessclub VOKA-regio-zuid-Hageland € 60 en als niet-lid € 90.

zondag 10 februari 2019

Wanneer schaft Tienen de roze zak terug af?

Vanaf 2019 mag je alle plastic verpakkingen in de vernieuwde blauwe zak gooien. Dat laat Fost Plus, de organisatie die zich bezighoudt met de selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, weten. Dat wil zeggen dat je binnenkort dus ook yoghurtpotjes, margarinevlootjes en plastic folie in je pmd-zak mag gooien. 

Fost Plus schat dat er op die manier acht kilogram plastic afval meer zal kunnen gesorteerd worden per consument per jaar. Met andere woorden: er zal acht kilogram minder in de restafvalzakken terechtkomen. Dat komt neer op 70.000 ton plastic verpakkingen meer gerecycleerd per jaar. Het zou ook 350 nieuwe banen creëren.

Geleidelijke invoering
Fost Plus kiest voor een geleidelijke invoering. Op 1 januari 2019 begint de nieuwe regeling al voor 1,5 miljoen inwoners. Vanaf 1 januari 2021, twee jaar later dus, zal iedereen de nieuwe uitgebreide blauwe zak kunnen gebruiken. De geleidelijke invoering geeft alle betrokken partijen - intercommunales, inzamelaars, sorteercentra en recyclagefabrieken - de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren en nieuwe sorteer- en recyclagevoorzieningen te ontwikkelen. (Bron: VTM)

Wanneer Ecowerf, de intercommunale die in Tienen voor de afvalverwerking instaat, de roze zak afschaft, is nog niet bekend.

zaterdag 9 februari 2019

Tienen betaalt € 35.000 boete voor verwaarlozing erfgoed

Nadat het oud-Sint-Janshospitaal, een beschermd monument, veertig jaar stond te verkrotten, heeft de stad het voor een appel en een ei (€ 10.000) aan een projectontwikkelaar verkocht. Deze zal er woningen en appartementen van maken.

Voor de stad Tienen komt er aan de transactie nog een staartje: het Vlaams gewest eist een schadevergoeding van € 35.000 om het pand zolang verwaarloosd te hebben.

Het werd een gewoonte van alle opeenvolgende bestuurscoalities om waardvol stadspatrimonium jaren te laten verkrotten, het ene al meer dan het andere, om het dan goedkoop in de etalage te zetten. Het gebeurde immers eerder met de oude stadsbibliotheek (nu hotel Kronacker), het klooster van de Annuntiaten waar het OCMW ooit huisde, de stadsserres (vandaag in privéhanden) en nu ook het oud-Sint-janshospitaal. Zo komt alle erfgoed in Tienen in privéhanden.

Klimaatmarsen geschenk voor het land

Zijn de klimaatmarsen een geschenk voor ons? Volgens columnist Paul Goossens van De Standaard alvast wel.

Nog maar twee maanden geleden werd er over het klimaat niet gepiept. Vandaag passen alle partijen hun verkiezingsprogramma voor mei al aan. Onze politici zijn brave meelopertjes geworden die achter het kiesvee en niet er voor lopen.

Al in 1990 heeft het IPCC (Klimaatpanel van de Verenigde Naties) de alarmbel geluid over de toenemende hoeveelheid broeikasgassen en de daaraan te koppelen verwachting van een gevaarlijk en vernielende klimaatopwarming. Iedereen keek de andere kant op.

Vandaag zijn het scholieren die ons met de neus op de feiten drukken. Ze krijgen hun gelijk van duizenden wetenschappers en klimaatexperten. De klimaatmarsen en het engagement voor de toekomst van de aarde is het mooiste geschenk dat ons land zich kon dromen, besluit Paul Goossens.

Wie niet weg is, is gezien

Laadpalen voor elektrische en eventueel voor hybride voertuigen zijn er voor die soort auto's en niet voor de andere.

Vandaag stelt de politie vast dat sommigen hun auto op de plek voor de laadpaal parkeren, ook al gaat het niet om een elektrisch of hybride voertuig. Ook blijven de wel elektrische er soms dag en nacht staan zonder dat ze opgeladen worden.

De bedoeling is om van die palen gebruik te maken wanneer noodzakelijk en dan meteen daarna te verdwijnen zodat een volgende klant er gebruik van maken kan.

Er komen weldra boetes voor wie de parkeerplaats aan de laadpaal misbruikt.

Elektriciteit voor de armen duurder

Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt nog deze maand duurder. De prijs stijgt liefst met 22%.

Dat is slecht nieuws voor wie al betaalproblemen heeft en het is tevens slecht nieuws voor het OCMW van Tienen dat zal moeten bijspringen voor wie de factuur niet kan betalen.
Terzijde, armoede blijft in Tienen een schrijnend probleem. Vorig jaar werd voor de voedselbank BOM (Bezorgd om Mensen) het zoveelste op rij met een groeiende groep hulpbehoevenden. Het aantal mensen dat om hulp komt aankloppen, daalt niet maar blijft ieder jaar hardnekkig stijgen.

vrijdag 8 februari 2019

Tienen, gezondheid en klimaat zijn woorden die (nog) niet samengaan. Nog niet.

Zal de Tienenaar onder druk van de bosbrossers wat milieuvriendelijker gaan leven? Zal hij minder het vliegtuig nemen om met vakantie te gaan?

Zal de Tiense vliegclub vanaf nu kiezen voor elektrische zwevers in plaats van die vervuilende en lawaaierige sleepstart te blijven gebruiken.

Zullen we vanaf nu af en toe een gezonde vrije-uitloopkip van € 17 euro kopen in plaats van een voorgebraden import-plastic "superkieken" van € 4,99 ?

Zullen we vanaf nu onze kinderen aan de vesten uit de auto laten klimmen zodat ze vanaf daar te voet door de stad kunnen lopen en ze eindelijk gaan ontdekken wat je met benen en voeten kan doen?

Zullen we vanaf nu naar de fitness fietsen in plaats van er met de auto naartoe te rijden?

Zullen we...

Veel vragen, weinig duidelijkheid. Hoe dan ook, betoog gerust verder, lieve bosbrossers, want inderdaad, de politiek neemt jullie nog altijd niet ernstig en is niet klaar om ons middels aangepaste wetten wat gezonder te doen leven.

Evenementen dienen niet om cafébazen rijker te maken

Vreemd hoe cafébazen, die in de politiek stappen, geen greintje schaamte tonen om duidelijk te maken wat hun echte doel en streven is.

Werner Thomas, de "patron" van Café Den Aflaat  aan de Veemarkt in Tienen, is nog maar pas gemeenteraadslid voor CD&V. Hij heeft zijn eerste oproep al gelanceerd : kunnen we a.u.b. de evenementen in Tienen spreiden zodat iedereen, actief in de horeca, er een graantje van kan meepikken.

Maar, beste meneer Thomas toch, die evenementen worden ingericht voor "de mensen" van Tienen en NIET voor de cafébazen. Stoeten, optochten, parade's, kermissen,... Dat alles is er uitsluitend om de inwoners van de stad wat plezier te gunnen. Nogmaals: het is er NIET om gemeenteraadsleden-cafébazen rijk te maken.

Volgende week ook klimaatmars in Jodoigne

Ook de Waalse bosbrossers uit Jodoigne laten van zich horen. Ze wilden gisteren betogen om te bewijzen dat men ook net over de taalgrens met het klimaat begaan is. Het feest ging echter niet door.

Burgemeester Jean-Luc Meurice (MR) vroeg de jongeren hun klimaatmars uit te stellen tot volgende week donderdag  14 februari.

"We moeten schikkingen stellen", legde Meurice uit. "Alles moet veilig verlopen. Ik laat de politie omleidingen voorzien zodat het autoverkeer niet in de betoging terechtkomt. De jongeren willen immers langs drukke verkeersaders van onze gemeente betogen."

Is de democratie in gevaar in Tienen?

Wie niet beter weet, denkt dat de maandelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad de hoogmis van de lokale democratie is. Helaas... De raadsleden worden almaar meer buiten spel gezet.
 
Zo is het van oudsher en conform het gemeentedecreet mogelijk belangrijke beslissingen vooraf te nemen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van het schepencollege. Die vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren. Pers noch publiek mogen daarbij aanwezig zijn. Na samen "in het geniep" hun beslissingen te hebben genomen, wordt aan de raadsleden van de bestuursmeerderheid gezegd hoe zij moeten stemmen. Voor of tegen. Alle raadsleden houden zich braafjes aan de instructie. Er is geen plaats voor dissidenten.
 
De oppositie zou, als ze haar rol speelt zoals het moet, oppositie kunnen voeren. Daar heeft de bestuursmeerderheid echter geen boodschap aan. Tijdverlies... Bijgevolg wordt en werd het reglement met enige regelmaat aangepast om het de oppositie zo moeilijk mogelijk te maken.
 
Voortaan moeten oppositieleden die een vraag willen stellen deze vooraf indienen. Op de gemeenteraad zelf krijgt het oppositielid maximum vijf minuten om zijn vraag te stellen en toe te lichten en moet de schepen, voor wie de vraag bedoeld is, in drie minuten kunnen antwoorden.
 
De vraagsteller mag daarna nog één aanvullende vraag om uitleg stellen. Het stellen en beantwoorden van die vraag mag niet langer duren dan één minuut.
 
Als het democratisch verloop van een gemeenteraad met de chronometer wordt geregeld en een debat op die manier onmogelijk wordt , is er van democratie geen sprake meer.

30 dagen zonder Facebook

Het lijkt dit jaar een nieuwe rage te worden : even testen of je het een maand zonder Facebook kan uithouden.
Ben je aan Facebook verslaafd? Op die vraag antwoordt meer dan 90% met "neen". En toch... De onderzoekers waren met dat antwoord niet tevreden en vroegen door.
"Zou je 30 dagen zonder Facebook kunnen leven?" Dat was al wat moeilijker... Een groot aantal ondervraagden zegde het eigenlijk niet goed te weten. Testen dan maar, stelden de onderzoekers voor. En dat gebeurde.
De enige manier om te weten of je zonder Facebook kan leven, is je account tijdelijk afsluiten. Dat kan zonder dat je meteen je account opzegt. Probeer het eens en test of je verslaafd ben.

Tiens kunstenaar, Ruben Mardulier, exposeert in Oostende

Ruben Mardulier is een jonge kunstenaar die van Tienen verkaste naar Oostende en daar samen met een groepje andere progressieve, vindingrijke kunstenaars ophef maakt.

De Tienenaars doen het goed in Oostende zo blijkt. Wie het MuZee in de Romestraat bezoekt, ontdekt er momenteel werk van Hugo Duchateau.

Maar wie naar de Christinastraat trekt, moet zeker bij Galerij "De ouden zeebaersch" binnenlopen want daar kun je het werk van Tienenaar Ruben Mardulier en zijn vrienden ontdekken.

Het werk van de groep "Mardulier & Deprez" is niet onder één noemer te vatten. De groep schildert, maakt installaties, treedt op als performer van verrassende kunstacts en publiceert aan de lopende band verrassende haiku's.

Ben je in Oostende, ga dan zeker naar de Christinastraat waar je op nummer 48 de momenteel lopende "A Shared Exhinition" van Ruben Mardulier en zijn vrienden/vriendinnen. Er is altijd minstens één van de kunstenaars van de groep aanwezig. Ondertussen kun je hun werk voorafgaand aan je bezoek ontdekken op de kunstenaarswebsite  http://www.mardulierendeprez.com/  .

Bosbrossers aan het woord

Op de cover van De Standaard vandaag: een klein overzicht van de slogans die de bosbrossers gisteren in Leuven tijdens hun klimaatmars gebruikten. Ook veel Tiense jongeren hebben zich bij Youth for Climate aangesloten.

donderdag 7 februari 2019

Tiens stankprobleem weldra opgelost

Het toeval zit soms in een heel klein hoekje. Radio2 verspreidde het nieuws dat de Tiense burgemeester Katrien Partyka "first lady" van het klimaat wordt.  
Uit de echt gescheiden met wat kindjes ontmoette onze Katrien de burgemeester van Puurs, Koen Van Den Heuvel, ook vrijgezel met wat kindjes, en kijk... Het klikte...

Aangezien de Puurse Koen sinds gisteren milieuminister werd, is onze Katrien volgens Radio2 nu "first klimaatlady". We wensen het haar warm toe en twijfelen er niet aan dat het Tiense stankprobleem waarmee vooral deelgemeente Oplinter al sedert augustus 2016 worstelt nu zijn ontknoping en oplossing nadert.

Komaan first lady, neem uw Koen bij zijn arm en laat hem niet meer los tot het Tiense stankprobleem zijn einde nadert. Als zelfs een minister niks voor Tienen kan doen, is't maar een triestige figuur.

zondag 3 februari 2019

VIDEO ' Jongeren roepen op tot actie 'Het thema "De klimaatproblematiek" blijft voor altijd actueel, zal nooit meer verdwijnen en wordt bij alle verkiezingen één van de belangrijkste strijdpunten. Dat hebben we voor 100% te danken aan de jongeren.  

De Grauwe en de klimaatproblematiek

Als het klimaat op het spel staat, blaast professor Paul De Grauwe alle heilige huisjes omver. Kernenergie? “Ben ik voorstander van.” Minder citytrips? “Een noodzakelijk kwaad.” Miljonairs? “Voor tachtig procent belasten.” Zet u schrap voor een pittig gesprek.

De professor is er 72, maar bevat nog steeds de kracht van verontwaardiging. “Ik sta aan hún kant, laat dat duidelijk zijn”, zegt hij. Met ‘hún’ bedoelt hij de 35.000 jongeren die donderdag op straat kwamen voor een beter klimaatbeleid. “Klimaat moet prioriteit nummer één zijn. We moeten nú handelen, maar doen dat niet. Zo riskeren we écht een onbewoonbare planeet. Dat jonge mensen die boodschap brengen op straat, vind ik fantastisch. De volwassenen mogen wakker geschud worden.”

Aan de andere kant staan mensen die vinden dat die jongeren beter op school zouden zitten. (blaast) Dat vind ik zever, sorry. Ik lees ook wat op Twitter verschijnt. Ik zie daar vooral zure reacties van bange, blanke mannen. Vreselijk, vind ik dat. (feller) Vooruit zeg, die jongeren zien tenminste in dat we moeten handelen. En neen, we moeten hen niet vragen naar oplossingen. Dat is aan de volwassenen.

Kent u de oplossing? Ik heb daarover nagedacht, ja. Het basisprincipe moet volgens mij zijn: de vervuiler betaalt. Neem het vliegverkeer. Ik ken hier een Poolse vrouw die geregeld voor een weekend naar Warschau vliegt aan 30 euro. Dat is absurd. Dat ticket weerspiegelt niet de ware kostprijs om te vliegen. Je kan dat natuurlijk die vrouw niet kwalijk nemen. Maar als de échte kost voor een vlucht naar Warschau 300 euro bedraagt, uitstoot inbegrepen, dan moet 300 euro aangerekend worden. De politiek kan extra taksen opleggen aan vliegmaatschappijen.

Waarna vliegen iets wordt voor de happy few? Ja, maar je zal keuzes móeten maken. We moeten eerlijk durven zijn. Vandaag wordt er te veel gevlogen omdat dat te goedkoop is. Als je voor elke maatregel het argument van de happy few aanhaalt, dan kan je geen gedegen klimaatbeleid ontwikkelen. Je móet die prijzen aanpakken. Wie vervuilt, moet betalen. En ja, wellicht zullen mensen minder citytrips boeken. Dat kan een noodzakelijk kwaad zijn.

Wie zal het slachtoffer zijn van een gedegen klimaatbeleid? Ik denk ook aan een verhoging van de dieselprijs, aan het verplicht maken van een energieneutrale woning, noem maar op.
Dat klopt, en dat moet een bekommernis zijn. Wat u aanhaalt, zijn noodzakelijke maatregelen. En het is inderdaad zo dat vooral mensen met een lager inkomen dat zullen voelen. Daarom moet dat gecompenseerd worden. Specifiek voor de verhoging van de brandstofprijs denk ik aan compenserende cheques voor mensen met een lager inkomen. Maar algemeen zal je naar het belastingstelsel moeten kijken. Dat moet rechtvaardiger worden. Wie vandaag 40.000 euro per jaar verdient, zit al in de hoogste schaal. Dat is een aberratie. De écht hoge inkomens moeten méér belast worden. (Bron : http://www.dezondag.be/pauldegrauwe/ )

Pools slachthuis exporteerde vlees van zieke koeien

In Polen is een schandaal aan het licht gekomen met vlees van zieke koeien. Een slachthuis zou bijna drie ton vlees van onder meer kreupele dieren en koeien met abcessen naar tien Europese landen hebben uitgevoerd.

De zaak kwam aan het licht doordat een journalist van de Poolse commerciële zender TVN24 drie weken undercover ging in het slachthuis in Kalinowo, in het noordoosten van het land. Hij filmde er onder meer beelden van duidelijk zieke dieren die het slachthuis werden binnengebracht en van karkassen die niet geschikt waren voor consumptie. “Het vlees werd niet geëxporteerd naar ons land”, bevestigt het Voedselagentschap (FAVV).

Polen moet onmiddellijk de verkoop en export van vlees van zieke koeien stoppen. De Europese Commissie heeft Warschau daartoe opgeroepen. Zeker één Pools slachthuis blijkt extreem zieke koeien aan te kopen om dat vlees wna verwerking te exporteren naar negen EU-landen.

Het vlees ging het afgelopen halfjaar naar Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden. "Al het vlees afkomstig uit dit slachthuis moet zo snel mogelijk getraceerd worden en uit de handel worden genomen", aldus Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Voedselveiligheid. (VILT)

zaterdag 2 februari 2019

Stinkt Tienen nog steeds ? Ja !

De kranten halen ze al lang niet meer, maar dat wil niet zeggen dat de door geurhinder geplaagde inwoners van Tienen geen last van de stank meer zouden hebben. Integendeel, het stinken gaat met tussenpauzes gewoon door.
De Facebookgroep "Tienen stinkt" leek oorspronkelijk resultaat te zullen boeken, maar stelt vast dat er vanuit het stadhuis maar één boodschap klinkt: "Dat is onze bevoegdheid niet. U moet het aan de Vlaamse milieu-inspectie melden." En zo staan de klagers na twee jaar nog steeds te klagen. Hoe lang nog?
www.tienen.be

Minder mensen een zegen?

Vandaag lopen er zowat 7,7 miljard mensen op onze planeet rond. Tegen 2023 zullen we naar schatting met 8 miljard zijn. De climax komt eraan rond het jaar 2100. Tegen dan zouden er 11 miljard aardbewoners zijn. Dat wil zeggen: als we niets ondernemen om de bevolkingsexplosie in te dijken. Aangezien vaststaat dat klimaatproblemen door de mens worden veroorzaakt, ligt de oplossing erin om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen bijkomen.
Een groep overtuigde "minder mensen"-activisten vind je op http://www.mindermensen.be/ . Zij leggen uit dat geen enkele van de huidige klimaat- en milieuproblemen zal opgelost worden door meer mensen te laten geboren worden. Minder dan? Ja, dat helpt wel.

vrijdag 1 februari 2019

Klimaatactieplan? Wat kwam er van?

In 2014 ondertekende de stad Tienen het burgemeestersconvenant waarbij ze een vermindering van 20 procent CO2 tegen 2020 wilde bereiken.
Om dat resultaat te behalen werd een klimaatactieplan opgesteld dat voorziet dat er regelmatig wordt nagegaan wat al gerealiseerd werd. De voormalige milieuschepen, Tom Roovers (Groen), moest daarover berichten. Helaas, we hebben er sinds 2014 niks meer over vernomen.
Zie : https://www.tienen.be/klimaatactieplan

Wat doen we tegen de overbevolking?

Op Y4C (Youth4Climate), de jongerenbeweging die de politici danig heeft wakker geschud, stromen de ideeën om de klimaatopwarming in te dijken vlot binnen. Overbevolking aanpakken en verder voorkomen is daarbij één van de begrippen die voor velen prioritair aandacht zouden moeten krijgen.

In ons land is er een actiegroep, www.MinderMensen.be, die er zeer specifiek actie rond voert.

Aangezien overbevolking aan de basis ligt van een onbeperkte verdere aantasting van het milieu en de klimaatopwarming rechtstreeks met menselijke activiteiten heeft te maken, zou het onderwerp in alle leerplannen en al vanaf het basisonderwijs aan bod kunnen komen. Het past perfect in de lessen wetenschap, ook daarna in het secundair onderwijs en in alle richtingen. En waarom er ook geen aandacht aanbesteden in de lessen godsdienst en zedenleer?

De zonden van de ambtenaar

Vraag: weet u waarom ambtenaren 's morgens niet door het venster kijken? Antwoord: om nog wat werk over te houden voor tijdens de namiddag.

Met flauwe moppen over ambtenaren kan je complete jaargangen van De Druivelaar vullen. Te lui, te verwend, te vastgeroest, te duur. Althans, zo luiden de clichés. Maar wat denken de ambtenaren zelf over hun rol in de samenleving? En wat doen zij eigenlijk voor u? Lode Vanoost spoorde een jaar lang door ons land en sprak met loketbediendes, treinbegeleiders, klusjesmannen, 112-telefonistes, wijkagenten, brandweermannen, verpleegsters, leerkrachten, enzovoort. Een reportage over ‘staatsexamens', benoemingen en verlofregelingen. Maar ook over het uitkleden, wassen, kammen, tandenpoetsen en aankleden van mensen op 7,5 minuten. En niet het minst over de vraag waarom afbraak van openbare diensten eigenlijk gelijkstaat aan afbraak van sociale rechten, over de neoliberale shocktherapie en over de wereldwijde beweging voor het opnieuw vermaatschappelijken van openbare diensten.

Lode Vanoost

Lode Vanoost was arbeider bij Sabena, boswachter in het Zoniënwoud, federaal parlementslid en adviseur voor internationale instellingen in de Balkan, Afrika en de Kaukasus. Vandaag is hij journalist voor DeWereldMorgen.be. Refentie: isbn 9789462671546 - februari 2019 - uitgeverij EPO - paperback - 208p. - 20 €

Wat doe jij om het klimaatprobeem mee op te lossen?

Youth4Climate biedt nu een platform aan waar iedereen, jij en ik, ideeën mag posten die de planeet een beetje beter kunnen maken. Alle ideeën zijn welkom en worden interactief op de website geplaatst, zodat andere deelnemers kunnen aanvullen, becommentariëren, enz.


Tot 31 maart kunnen alle deelnemers hun ideeën lanceren op de website. Al deze voorstellen worden nadien gefilterd en daaruit volgt de volgende stap waarbij de ideeën worden geanalyseerd door experten en er aan hun haalbaarheid wordt gewerkt. Tenslotte zullen de gebruikers van het inspraakplatform online kunnen stemmen op wat hun de meest waardevolle maatregelen lijken. Met die eindconclusies wordt dan naar de beleidsmakers gegaan.

Deel dit artikel op de sociale media waar jij lid bent : Facebook, Instagram, Whatsapp...